Dobrovodská ul. 2287, České Budějovice, 370 06
+420 604 960 537 info@merab.cz

SMAZANO-Poradenství v nakládání s odpady

Poradenství v nakládání s odpadySoučasným trendem je zvyšující se ohleduplnost k životnímu prostředí. Jeho ochraně přispívá i velká část legislativy, která ukládá výrobnám i družstvům rozsáhlé povinnosti mířené k třídění a lepšímu nakládání s odpady.
Většina výroben, závodů i družstev se při své cílené produkci odpadu vyhnout nedokáže. Při modernizaci strojů a zařízení vzniká odpad rovněž, stará zařízení podléhají nutnosti ekologické likvidace. Není snadné se orientovat v nově vznikajících předpisech a skutečně bez opomenutí naplnit všechny body.
S dlouholetou zkušeností se zabýváme výkupem, tříděním, využíváním druhotných surovin i jejich ekologickou likvidací. Nabízíme vám kompletní poradenství v nakládání s odpady.

Efektivní využití odpadu

S ohledem na typ vaší výroby nebo provozu vám navrhneme nejjednodušší postup, který bude minimalizovat vaše náklady. Doporučíme vám zařízení i kontejnery, najdeme pro vás způsob, jak efektivně využívat možnost výkupu druhotných surovin, využít možnosti svozu odpadu za výhodnější ceny. A samozřejmě v plné míře respektovat zákonem stanovené lhůty i parametry. V rámci poradenství vám můžeme zpracovat provozní řád odpadového hospodářství, havarijní plán, hlášení o produkci a nakládání s odpady. Rovněž vám nabízíme asistenci při kontrolách inspekce životního prostředí nebo kolaudace nově otevírané provozovny.